شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سايت آزادنگار(http://www.namanews.com ) : مسابقه بهترين پيشنهاد براي عملياتي کردن خواسته مقام معظم رهبري در باره نامگذاي سال91
http://fa.azadnegar.com/namanews/news/62932.html
يکي از مهمترين شرايط اين مسابقه مختصر ومفيد بودن پاراگراف درباره شعار امسال يعني: توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني ميباشد.
همچنين علاقه مندان ميتواند متن برگزيده خود را به آدرس پست الکترونيکي noruz@namanews.com و يا بر روي عکس ذيل کليک کرده و در صفحه مربوطه وارد و ارسال نماييد.
ساعت دماسنج
محمد ؛حامي
رتبه 95
1 برگزیده
90 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمد ؛حامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top