شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ آغاز گفت و گوهاي جدي و متين درباره علوم انساني اسلامي .. // مقالات مرتبط را در زير ببينيد .. //
دومين روز همايش «درباره علم ديني» برگزار شد+گزارش تصويرينسبت علم غرب با عالم، تناسبي ظلماني است/ کارکرد علم نبايد مبناي ديني يا غيرديني بودن آن باشد //http://www.rajanews.com/detail.asp?id=128008
علامه مصباح يزدي در اختتاميه نخستين کنگره بين اللملي علوم انساني اسلامي:بحث علوم انساني اسلامي يک فعاليت آکادميک است نه ايدئولوژيک/ خداي دانشگاه همان خداي جبهه‎هاست // http://www.rajanews.com/detail.asp?id=126970
ساعت ویکتوریا
محمد ؛حامي
رتبه 95
1 برگزیده
90 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمد ؛حامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top